Salgsbetingelser

Generelle salgsbetingelser

Disse generelle vilkårene gjelder mellom Vassfjellet Vinterpark og den person som selv eller gjennom andre foretar en bestilling på Vassfjellet Vinterparks webside, andre utsalgssteder eller hos tilbyders tilknyttede online partnere. 
Bestillingen kan gjelde heiskort, aktiviteter og kjøp av andre produkter og tjenester. Eller en kombinasjon av disse.

1. Bestillers ansvar

Du kan også registrere deg og logge inn som bruker via sosial logg inn (Facebook og Google). Når du registrerer deg ved hjelp av Facebook eller Google, vil du kunne logge inn på din konto med den e-posten du er registrert med på disse tjenestene. Du kan når som helst endre dine personopplysninger ved å logge deg inn på Min side”

Før man foretar en endelig bestilling, skal man lese og gjøre seg kjent med viktig informasjon om det aktuelle produktet. Bestiller er ansvarlig for at kjøpet er i henhold til sine egne ønsker. Bestiller er ansvarlig for å forsikre seg om at opplysningene i bekreftelsen (kun sent som e-post) er i samsvar med bestillingen.

2. Heiskort

Heiskort er personlig og skal ikke lånes bort. Gjenkjennelig ansiktsbilde er obligatorisk ved kjøp av sesongkort. Ved mistet eller glemt sesongkort påløper det et gebyr på 75,-. 
Man kan ikke selge videre sitt heiskort, dette vil føre til inndragelse. Bruker man en annen person sitt heiskort vil dette bli inndratt/ sperret. Ved uriktig oppgitt personalia og/ eller bilde ved kjøp av sesongkort vil dette bli inndratt/ sperret. Man kan ikke endre personalia på et sesongkort etter kjøpstidspunktet. 
Ved brudd på skivettreglene kan heiskortet inndras. 

For familiepakker: Dersom kunden oppretter sesongkort eller til personer utenom familie i samme husstand vil alle sesongkort i familiepakken bli inndratt for resten av sesongen, uten noe form for refundering. Man kan ikke legge til personer i en familiepakke etter kjøpstidspunkt.

Drop-in-kort gjelder i ordinær åpningstid og er ikke datobestemt. Sesongkort gjelder i ordinær åpningstid fra vintersesongens begynnelse til sesongslutt.

Når du kjøper heiskort online kan du kjøpe dette med eller uten Keycard. Hvis du kjøper et heiskort med et eksisterende Keycard, aktiveres heiskortet ved første passering i vendekorset-heisen. Hvis du har kjøpt et nytt Keycard på nettet, kan dette hentes på våre billettautomater. 

3. Gjennomføring av bestilling

Etter korrekt gjennomført online betaling skal du få en kvittering på e-post. Kvittering vil inneholde alle detaljer ved ditt kjøp og kan medbringes til skianlegget.

Bestillingen er ikke gjennomført og ikke gyldig i følgende tilfeller:
– Bestiller har ikke mottatt e-post med kvittering med bekreftelse/referansenummer.
– Kortbetaling avbrytes av ulike årsaker og innbetalingen mislykkes.
– Betalingen gjennomføres ikke fullstendig eller korrekt slik at beløpet ikke blir trukket fra konto.

Er du i tvil om bestillingen er korrekt gjennomført,Ta gjerne kontakt med oss.

4. Betaling

Vi benytter en betalingsløsning fra Nets AS – Netaxept. Tredjepart vil ikke få tilgang til dine personopplysninger Netaxept benytter Secure Socket Layer (SSL) ved overføring av personlig informasjon. SSL lager en sikker (kryptert) forbindelse mellom din maskin og Netaxept. På denne måten kan informasjonen overføres trygt uten at uvedkommende kan lese den underveis. 

5. Angrerett

Ved kjøp av heiskort på internett er det ingen rett til avbestilling eller refusjon, jfr Angrerettloven kapittel §22 bokstav m) Dette gjelder også for pakker og kampanjer som inneholder dato festede heiskort eller datofestede arrangement. Ta gjerne kontakt med oss.

6. Endring i skatter og avgifter

Dersom skatter og eller avgifter endres, og dermed fører til en kostnadsøkning for tilbyder etter at bestillingen er gjennomført og betalt. Kan prisen økes tilsvarende for bestiller. Prisendringen skal umiddelbart meddeles bestiller.

7. Forbehold

Det tas forbehold om eventuelle publiserings- eller korrekturfeil på nettsider og på annen trykt informasjon om tilbudene som tilbyder formidler.

8. Tvisteløsning

Gjesten bes henvende seg til tilbyder dersom denne har noe å utsette på bestilt arrangement. Dersom gjesten og tilbyder ikke klarer å forhandle seg til enighet skal eventuell tvist vedrørende tidligere inngått avtale løses i lokal rettsinstans.

9. Force Majure

Det gis ingen refusjon på heiskort ved dårlig vær, tåke, snø, ising, teknisk feil, uforutsette naturhendelser, pålagt nedstenging eller lignende. Kunden må selv vurdere vær og føreforholdene ut ifra sine ski og snowboardferdigheter. 
Ved skade eller sykdom vil en forholdsmessig refusjon av kortutgiftene for den tid kortet ikke kunne benyttes ved fremvisning av legeattest umiddelbart etter legebesøk. Refusjon ved sykdom eller skade vil kun bli gitt til den personen som er syk eller skadet, og kun for de dager heiskort ikke har vært i bruk. 
Begge parter har rett til å gå bort fra avtalen dersom arrangementet ikke kan gjennomføres som følge av krigshandlinger, naturkatastrofer eller arbeidsmarkeds konflikter. Lengre avbrudd i vann- eller energitilførsel, brann eller andre tilsvarende større hendelser som ingen av partene har kunnet forutse eller påvirke.