Skiskole - kurstrinn alpint

Vi tilbyr følgende kurstrinn gjennom hele sesongen.

 Alpint 1: Trinn 1.
Dette er kurset for de aller ferskeste der du lærer å kontrollere farten med å ploge.
Vi holder til på de nedre flate partiene og benytter ikke heisen.  Dette trinnet arrangeres primært som privattimer på 50minutter.


Alpint 2: Trinn 2
Dette er det kurset som de fleste starter med.
Vi legger vekt på å lære en god plogsving.
Selv om du kjører plogsving kan det være lurt å ta dette kurset for med en god plogsving har du lagt det rette grunnlaget for videre utvikling.


Alpint 4: Trinn 4
Med utgangspunkt i en god plogsving anvender vi rytme og tyngdeoverføring til å lære parallellsving.

 

Carving:
Ønsker du å lære carving-teknikk så anbefaler vi privattimer, eventelt kan kurs for en gruppe.