Kurstrinn alpint

Vi tilbyr følgende kurstrinn gjennom hele sesongen.

 Alpint 1: Trinn 1.
Dette er kurset for de aller ferskeste der du lærer å kontrollere farten med å ploge.
Vi holder til på de nedre flate partiene og benytter ikke heisen.  Dette trinnet arrangeres som regel som privattime.

Alpint 2: Trinn 2
Dette er det kurset som de fleste starter med.
Vi legger vekt på å lære en god plogsving.
Selv om du kjører plogsving kan det være lurt å ta dette kurset for med en god plogsving har du lagt det rette grunnlaget for videre utvikling.

Alpint 4: Trinn 4
Med utgangspunkt i en god plogsving anvender vi rytme og tyngdeoverføring til å beherske parallellsving.
For litt eldre barn og voksne er dette en effektiv måte å lære parallellsvingen, men fo de yngste
anbefaler vi Alpint 3.